Amazonite Gemstone Bracelet Stretch

Amazonite Gemstone Bracelet Stretch

  • $7.00


Elastic tumbled Amazonite bracelet.