3" Pink Cast Iron Cauldron

3" Pink Cast Iron Cauldron

  • $17.00


A pink, cast iron cauldron with a plain surface. Cast Iron. 2 3/4" x 3"